Uslovi poslovanja
 
USLOVI POSLOVANJA PORTALA LILIHIPSTERI
 
 
 
1. Opšte odredbe
 
Uslovi poslovanja čine sastavni deo promotivnog sajta i bloga Lilihipsteri i kao takvi predstavljaju odredbe poslovanja između Udruženja za podršku razvoju regionalne proizvodnje za decu „Izlogika“ iz Beograda (u daljem tekstu: Lilihipsteri) i svakog pojedinačnog člana kojima se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenih platformi.
 
Posetom i korišćenjem veb-portala Lilihipsteri smatra se da ste se složili sa definisanim uslovima poslovanja ovog portala. Administratorski tim veb-portala ima pravo na izmene i korekcije postavljenih uslova bez prethodnih obaveštenja ili najava. Sve izmene uslova poslovanja biće objavljene na ovoj stranici.  
 
2. Saradnja  
 
Svi klijenti koji su predstavljeni na promotivnom sajtu Lilihipsteri će plaćati godišnju članarinu, koja obezbeđuje jednu promotivnu stranu u prethodno dogovorenoj kategoriji proizvoda. 
 
Tim portala Lilihipsteri ni na koji način nije odgovoran za autorska prava za fotografije, proizvode, imena proizvođača koji se promovišu preko promotivnog sajta i bloga. 
 
Pristankom na saradnju sa veb-portalom Lilihipsteri, entiteti daju pravo autorskom timu Lilihipstera da modifikuju fotografije i promotivni tekst u cilju isticanja prednosti entiteta i njihovih proizvoda i usklađivanja promotivnog pristupa portala Lilihipsteri. 
 
3.  Odgovornosti
 
Klijenti koji su istaknuti na veb-portalu Lilihipsteri smatraju se eksternim entitetima i lilihipsteri.rs ni na koji način nije odgovoran za bilo koju informaciju, sadržaj, proizvod, dostupnost ili promotivni/prodajni paket ponuđen preko eksternih entiteta. Pošto odete na veb-sajt eksternog entiteta i napustite veb-portal Lilihipsteri, odgovornost za postupanje u skladu sa uslovima poslovanja eksternog entiteta je u potpunosti vaša.
 
Lilihipsteri.rs nije odgovoran za promenu cena, prodajne politike, kvaliteta proizvoda i promena uslova poslovanja kod eksternih entiteta.
     
Lilihipsteri.rs kao ni njegovi predstavnici, zaposleni, pomoćno osoblje i druga lica angažovana od strane portala Lilihipsteri ne zastupaju niti na drugi način predstavljaju eksterne entitete i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za bilo kakve rizike koji se vezuju za proces zaključenja i samo zaključenje prodaje između eksternog entiteta i kupca, niti bilo kakvu odgovornost za neispunjavanje obaveza obe strane ili štetu koju kupac ili eksterni entitet može s tim u vezi pretrpeti.
 
4. Privatnost
 
Lične informacije posetilaca veb-portala Lilihipsteri čuvaju se od strane administratorskog tima portala i neće biti objavljivani ili deljeni sa eksternim entitetima, trećim stranama i/ili licima, osim ako je eksterni entitet, treća strana i/ili lice u obavezi da posetiocu pošalje poklon i/ili nagradu (proizvod ili usluga) koju je posetioc dobio preko portala lilihipsteri.rs.
 
Lične informacije posetilaca biće korišćene za slanje newslettera ukoliko se oni za isti prijave.
 
5. Zaštita prava
 
Sva prava vezana za sadržaj objavljen na portalu lilihipsteri.rs, poput blog postova, fotografija lilihipsterskog tima, logoa, ikonica, audio i video klipova, članaka, kreiranih materijala za besplatno preuzimanje, zadržava veb-portal Lilihipsteri.
 
Objavljivanje, deljenje, kopiranje i korišćenje sadržaja prethodno objavljenih na veb-portalu Lilihipsteri je dozvoljeno uz prethodno informisanje autorskog tima i uz prethodnu dozvolu autorskog tima.
 
Kreiranje hiperlinkova za veb-portal Lilihipsteri je dozvoljeno sve dok se veb-portal i sadržaj objavljen na njemu ne prikazuju lažno, uvredljivo ili na bilo koji drugi degradirajući način.