Da li ste danas u razgovoru sa detetom upotrebili bar jednu stranu reč? U nazivima igara, igračaka, crtaća ili televizijskih programa sve više se usvajaju međunarodne (najčešće engleske) reči, koje mi onda svakodnevno koristimo od samog ...