Ako se spremate da započnete uređenja dečje sobe, šta bi bilo lepše nego da se na jednom od zidova nađe pravo umetničko delo? Mi predlažemo da izberete sliku nastalu pod majstorskom kičicom Mire Kovačević. Mira Kovačević je ...

Želele smo da vas obradujemo za praznik koji je za nama. Red je bio da se obeleži. Okolnosti su nalagale drugačije. (Čitaj: sva su deca popadala, a i roditelji, od nemani zvane stomačni virus.) No, za poklone nikad nije kasno, pa evo jednog ...